Mateřská škola
Stromovka, Choceň

+420 465 471 962

+420 731 400 495 - ředitelka

+420 731 400 496 - školní stravování, odhlašování dětí
ms.stromovka@gmail.com

Provozní doba školky:
Denně 06:00 - 16:00

06.05.2019

Zápis pro školní rok 2019/2020

Zápis pro školní rok 2019/2020 se uskuteční v ředitelně MŠ Stromovka v pondělí 6. 5. 2019 v době od 8 do 16 hodin. K zápisu přineste vyplněnou a lékařem potvrzenou přihlášku, svůj občanský průkaz a rodný list Vašeho dítěte.

Pro více informací rozklikněte nadpis článku.

 

Průběh zápisu

  1. Vyzvednutí přihlášky v MŠ Stromovka od 9.4.2019, vyplnění, potvrzení od praktického lékaře
  2. Vlastní zápis dne 6.5.2019 – k zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte, s sebou přinese:
  • Řádně vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • Občanský průkaz
  • Rodný list dítěte

3. Během zápisu bude Vaší žádosti přiděleno registrační číslo.

4. Pořadí došlých žádostí neovlivní šanci na přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

5. Přijímací řízení proběhne dle předem stanovených kritérií
Při jednokolovém přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 se postupuje  následovně:
Převýší-li počet požadavků k přijetí k předškolnímu vzdělávání volnou kapacitu MŠ Stromovka, Choceň, stanoví se pořadí došlých žádostí dle následujících kritérií:
1. K povinnému předškolnímu vzdělávání  (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě

    dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné-

    novela ŠZ č. 178/2016, § 34 odst. 3) a děti s odkladem školní docházky

2. Děti s trvalým bydlištěm v Chocni a jeho místních částí, (Dvořisko, Hemže, Březenice, Plchůvky, Podrážek), které k 31. 8. 2019 dovrší nejméně čtvrtého věku ( § 34 odst.3, školského zákona), v pořadí dle věku sestupně.
3. Děti s trvalým bydlištěm v Chocni a jeho místních částí, (Dvořisko, Hemže, Březenice, Plchůvky,  Podrážek), které k 31. 8. 2019 dovrší nejméně třetího roku, v pořadí dle  věku sestupně.

4. Ostatní přihlášené děti dle věku sestupně do naplnění volné kapacity školy.

Doplňující informace:

V průběhu přijímacího řízení mají jeho účastníci právo nahlédnout do spisu. Můžete tak učinit v pondělí 20. 5. 2019v době od 10 do 14,00 hodin v ředitelně školy.

Seznam přijatých dětí vedených pod registračními čísly bude zveřejněn na webových stránkách školy www.ms-stromovka.cz a ve vitrině na školní bráně ve čtvrtek  30. 5. 2019.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za doručená.

Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně v ředitelně MŠ v pondělí  3. 6.  2019  mezi  10. – 15. hodinou.

Rozhodnutí o přijetí do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně při úvodní schůzce pro rodiče nově přijatých dětí, která se uskuteční ve žluté třídě (1. patro budovy) v pondělí 10. 6. 2019  v 15,30 hodin.

 

 

Diskuze k článku

Únor 2020

Jídelníček Elektronická omluvenka
Nepřehlédněte
MRAVENIŠTĚ FERDY MRAVENCE - TRADIČNÍ AKCE PRO PŘEDŠKOLÁČKY

29.01.2020

MRAVENIŠTĚ FERDY MRAVENCE - TRADIČNÍ AKCE PRO PŘEDŠKOLÁČKY

Kdy? 29.1.2020 ve žluté třídě od 15.15 hodin Pro koho? Pro předškoláčky a jejich rodiče:) Co s sebou? Dobrou náladu a 5 Kč vstupné za dítě :) Více info a přihláška na chodbě MŠ:(hlavní…

Partneři

Pro-idea s.r.o. - Tvorba webových stránek

Počet návštěv: 18 159
Posledních 30 dnů: 852 | Posledních 7 dnů: 217 | Posledních 24h: 28

Vytvořeno službou: eSchool.cz - moderní školní weby

© 2014 MŠ Stromovka, Choceň